sobota, 8 grudnia 2007

Ile przysługuje mi dni urlopu ??

Hej! Proszę podpowiedzcie ile mi
przysługuje mi dni urlopu ??

Jestem zatrudniony od roku w firmie transportowej jako kierowca .

z góry wielkie dzięki !

Kosi


Witam przekazałeś nam trochę za mało informacji by móc udzielić Ci szczegółowej odpowiedzi ile dni urlopu przysługuje akurat w Twoim przypadku . Ale poniżej postaramy się wyjaśnić podstawowe zagadnienia związane z urlopem wypoczynkowym, czyli jego wymiar.
Kwestia wymiaru urlopu wypoczynkowego po nowelizacji pierwszego stycznia 2004 r może być źródłem małych nieporozumień ponieważ należy odróżnić :
- wymiar urlopu : przysługujący danemu pracownikowi
- ilość dni wolnego jakie pracownik otrzyma w zamian za przysługujący mu wymiar urlopu
Różnice wymiaru urlopu i ilości dni wolnego otrzymanego w zamian za przysługujący Ci wymiar urlopu nie pojawią się jeżeli dobowy wymiar czasu Twojej pracy równa się 8 godzinom ! Natomiast jeśli pracujesz mniej lub więcej niż 8 godzin rózżnice pojawią się
Wymiar urlopu wynosi:
20 dni - jeżeli jesteś zatrudniony krócej niż 10 lat ,
26 dni - jeżeli jesteś zatrudniony co najmniej 10 lat.
Podstawowy wymiar urlopu (20 lub 26 dni) należy pomnożyć przez ułamek będący wymiarem czasu pracy np. 1/2 , 1/5, 1/8.
Jeśli zatrudniony jesteś w wymiarze czasu pracy wynoszącym np .1/8 etatu a podstawowy wymiar urlopu wynosi 26 dni
26 x 1/8 = 3,25 (dla niewtajemniczonych w arkana matematyki należy 26 podzielić przez 8)
Wymiar urlopu pracownika wynosi 4 dni ponieważ jeśli wynikiem jest ułamek zaokrąglamy do góry.
Dni wolne w zamian za wymiar urlopu :
Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem pracy istnieją dwie podstawowe zasady rządzące udzielaniem urlopu:
1) urlopu należy udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) urlopu udziela się w wymiarze godzinowym
1 Pierwsza zasada nie wymaga szerszego omówienia. W typowym przypadku pracownik pracuje od poniedziałku do piątku więc urlopu udziela mu się w te dni. Jeżeli pracownik nie pracuje w poniedziałki, urlopu udziela mu się od wtorku do piątku itp.
2 Druga zasada obowiązuje od 1 stycznia 2004. Zgodnie z nią pracownikowi w danym dniu udziela się tyle godzin urlopu ile zgodnie z obowiązującym go systemem czasu pracy w danym dniu powinien przepracować. Do obliczeń przyjmuje się, że 1 dzień wymiaru urlopu równa się ośmiu godzinom pracy (spójrz jeszcze raz na moje uwagi dotyczące różnicy pomiędzy wymiarem urlopu a dniami wolnymi w zamian za wymiar).
krok 1 Obliczenie liczby godzin nieobecności
5 dni wolnego x 8 godzin = 40 godzin
krok 2 Przeliczenie liczby godzin nieobecności na ilość dni z wymiaru urlopu
40 godzin / 8 godzin = 5 dni wymiaru urlopu
Odpowiedź: aby wziąć 5 dni wolnego od poniedziałku do piątku skorzystasz z pięciu dni ze swego wymiaru urlopu.
Jak widać więc w przypadku tradycyjnego (5 dni x 8 godzin) rozkładu czasu pracy robienie jakichkolwiek obliczeń mija się z celem. Jeden dzień wolnego to po prostu jeden dzień z wymiaru urlopu. W kolejnych przykładach nie będzie już tak łatwo.
Chce mieć wolne od poniedziałku do piątku. Pracujesz w te dni po 1 godzinie.
Obliczenia:
krok 1 Obliczenie liczby godzin nieobecności
5 dni wolnego x 1 godzin = 5 godzin
krok 2 Przeliczenie liczby godzin nieobecności na ilość dni z wymiaru urlopu
5 godzin / 8 godzin = 5/8 dnia wymiaru urlopu
Odpowiedź: aby wziąć 5 dni wolnego od poniedziałku do piątku pracownik powinien skorzystać z 5/8 dnia ze swego wymiaru urlopu.
.
Przykład 4: ile będziesz miał dni wolnego w całym roku ?
Odwracamy kolejność obliczeń:
krok 1 Przeliczenie ilości dni z wymiaru urlopu na liczbę godzin nieobecności
4 dni x 8 godzin = 32 godziny
krok 2 Obliczenie liczby dni wolnych
32 godziny / 1 godzina = 32 dni
Odpowiedź: przysługują 32 dni wolnego.
Zastanawiasz się dlaczego tak dużo? Wynika to z zaokrąglenia, dokonanego w przykładzie 1.
Podobnych obliczeń dokonujemy jeżeli dobowa norma czasu pracy wynosi więcej niż 8 godzin np. 12.
jeśli masz jakieś zastrzeżenia do udzielonej przez nas odpowiedzi prosimy o kontakt : iushelp@wp.pl

Brak komentarzy: